Ujednolicona konsola ShadowProtect SPX

Nowa wersja programu do backupu ShadowProtect SPX została stworzona z myślą o systemach Windows oraz Linux dlatego mamy możliwość zarządzania wszystkimi systemami z jednej konsoli administracyjnej. Nowa konsola daje możliwość tworzenia zadań backupu z wykorzystaniem polityk dla konkretnych grup (serwerów i komputerów stacjonarnych).

 

Backup ShadowProtectSPX

 

W nowej wersji programu ShadowProtect SPX zastosowano zmieniony interfejs usprawniający bieżące zarządzanie zadaniami backupu. Dodano możliwość podglądu wykonywanych backupów w głównym oknie programu oraz możliwość bezpośredniego Montowania plików backupu, odzyskiwania backupu jako maszyny wirtualnej VirtualBoot z poziomu Linii czasu widocznej w głównym oknie programu.

 

Backup ShadowProtectSPX

 

Dotychczasowy StorageCraft ShadowProtect dawał możliwość tworzenia pełnych backupów na życzenie lub zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w cyklach tygodniowych, miesięcznych lub w trybie Backupu ciągłego. Nowością w ShadowProtect SPX jest Harmonogram mieszany, łączący możliwości harmonogramu tygodniowego i miesięcznego – daje to administratorowi jeszcze większą elastyczność.

 

Jeśli chcesz poznać nowy backup ShadowProtect SPX skorzystaj z naszych bezpłatnych eKonferencji.

Zaufali nam